Thursday, February 27, 2020
Advanced Search 
XML syndication

Személyiségfejlesztési képzések

Category: Oktatás, kultúra
Címsor: Személyiségfejlesztési képzések
Oldalad urlje: http://kernertraining.hu
Leírás: A Ker­ner Tra­i­ning nap­ra­kész tudást ad azokon a területeken, amit az iskolákban nem tanítanak. Mi segítünk Neked, hogy fel­fe­dezd a cso­dát magad­ban, kibon­ta­koz­tasd a ben­ned szunnyadó képes­sé­ge­ket és meg­ta­láld igazi önmagad. Az embe­ri­ség tudása 2-3 éven­ként dup­lá­zó­dik. Robo­gunk a tudás­alapú tár­sa­da­lom felé, ahol nem a ter­mék, vagy a szol­gál­ta­tás a fő áru­cikk, hanem az infor­má­ció a siker kul­csa. A vál­to­zás annyira gyors ütemű, hogy az isko­lák kép­te­le­nek alkal­maz­kodni hozzá. A 21. szá­zad­ban a leg­fon­to­sabb tan­tárgyak a siker eléré­sé­hez - többek közt - a hatékony kommunikáció, emberi kapcsolatok, önbizalom növelés, személyiségfejlesztés, önmagunk és gondolataink értékesítése, időgazdálkodás, pénzügyi intelligencia.
Clicks: 0
Link added: Dec 19, 2012
PageRank:
Rating
This link is not rated yet. Be the first who rates it!
Comments
Comment Author:
Author Email:
Leave Comment
Link Rank:
captcha